1 2 3 4 5 6 7

O mně

Jsem autorizovaný technik v oboru pozemní stavitelství s dlouhodobou praxí. Ve spolupráci s kvalitními profesními specialisty nabízím kompletní projektovou dokumentaci k Vaší stavbě.
Po dokončení střední průmyslové školy stavební jsem působil po dobu pěti let na stavbách ve vedoucích funkcích. Po získání zkušeností jsem složil autorizační zkoušku. Věnuji se nejen projektové činnosti, ale nadále i vedením staveb, čímž si prohlubuji dosud nabytou praxi v oboru.

Služby

Nabízené služby:

 • vypracování projektových dokumentací pozemních staveb všech stupňů
  (územní řízení, ohlášení, stavební povolení)
 • zaměření stávajícího stavu objektu
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • pasportizace stavby
 • dokumentace bouracích prací
 • technický (autorský) dozor na stavbě
 • realizaci staveb s vedením

Obsah kompletního projektu:

 • stavební konstrukční část
 • statické posouzení s výpočtem
 • projekt požadovaných profesí
  • elektroinstalace
  • ústřední vytápění
  • zdravotně technická instalace
  • vzduchotechnika
  • požárně bezpečnostní řešení
  • výkaz výměr + rozpočet
 • výpočet energetické náročnosti budovy (energetický štítek)

Reference

Rodinný domek

Rodinný dům s garáží

Rodinný dům s garáží vyprojektován v roce 2009, dostavěn dodavatelsky v roce 2011 pod mým autorským a technickým dozorem. Projektová dokumentace pro ohlášení.
Rodinný domek

Rodinný dům

Projekt rodinného domu byl vypracován roku 2008 a realizován stavební firmou v roce 2009. Projektová dokumentace pro ohlášení.
Rodinný domek

Rodinný dům s dvougaráží

Rodinný dům s dvojgaráží vyprojektován v roce 2004 a dostavěn svépomocí v roce 2006 pod mým autorským dozorem. Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.
Rodinný domek

Rodinný dům

Rodinný dům vyprojektován v roce 2008 a dostavěn svépomocí v roce 2010 pod mým autorským a technickým dozorem. Projektová dokumentace pro ohlášení.
Rodinný domek

Rodinný dům s dvougaráží

Rodinný dům s dvougaráží vyprojektován v roce 2007 a dostavěn svépomocí v roce 2009 pod mým autorským a technickým dozorem. Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.
Rodinný domek

Rodinný domek

Projekt rodinného domu byl zhotoven v roce 2008 a stavba pod mým technickým dozorem byla dokončena v roce 2010. Projektová dokumentace pro ohlášení.
Rodinný domek

Hala

Víceúčelová hala včetně přípojek inženýrských sítí vyprojektována v roce 2011 a dokončena v roce 2013. Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.

Kontakt

David Johaník

Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby
mob: +420 607 983 335

Adresa:

Bukovec 31
České Budějovice 370 07

Obchodní informace:

IČ: 74415786
číslo autorizace ČKAIT: 0101808